Хладно, вий фъртуната все, мръзна и в съня, хладно и с жената е в постеля... Срещна ли познати - ще се замразя, щом тук всички все тъй леденеят.
© Васил Станев. Превод, 2022