Щом си болен морално ти или болен физически, затъжил епохално си или периодически, - Не ходи ти по частници, не им плащай ти грошове, там при Гошо, нещастнико, - здрав ще станеш при Гошето.
© Васил Станев. Превод, 2022