На Анатолий Гарагули
Ревеше щорм. От нашите ръце въжето късаше месо и кожа. И котвата скимтеше като псе. "Човек зад борда!" - викнаха тревожно. Ще кажат: "Пълен назад! Стоп машини! Бързо навън, екипаж! Мъж ли е - здраво да пийне! Не е ли - външно, с масаж!" Извън морето - зло да те грози - надявай се единствено на бога... Там тебе няма кой да те спаси. И кой да обяви за теб тревога. А ревнат ли: "Напред! Да се научи! Нашата цел е - натам! Тъй му се пада - куче! Нека спасява се сам!" Но тоя кораб нещо не е в ред! Къде се бавят моите верни хора? Напред те гледат, гледат все напред! И пука им, че аз съм там, зад борда! И виждам - плават покрай мен армади! Чака ги кеят, брегът... Малко ли хора пропадат без генералния път! На бряг да стъпя само, а пък там ще ги зария в злато до устата... Ще спуска лодка всеки капитан н пак ще чувствам почва под краката! Те сграбчват ме за фланелката мокра (паднах облечен - късмет!) Впивам се в тях като котка - сетният ми шанс са те!
Зад борда плюй и хващай се на бас, че само месец път е до Хавана... Но искам вече горе да съм аз - па мостика висок, при капитана. Наистина вълните са кохорти: буря! И вахти... Море. Но на човека зад борда не ще дадат да умре!
На борда съм! И курсът същ е - факт! Подават ми ръце, души, цигари! И сигурен съм, ако падна пак, ще хвърлят пояс моите другари. Ах, давайте пълен напред, момчета - едва ме спасихте, едва... Режете ме на парчета! Ваша е мойта глава! Когато мине тоя ураган и всички ми простят това падение, пак най-добрият вожд и капитан ще пусне трапа, към брега, за мене... И ще почна да разказвам гордо, всички да научат там: как тука човека зад борда не оставят сам.
© Румен Леонидов. Превод, 1990