Повдигни ръце, пъхни ги в урна бюлетини, даже не прочел, да умреш от скука! И гласувай, само мене в плюс не туряй: Аз Устава ваш не съм приел!
© Васил Станев. Превод, 2022