Казват че е арестуван свестен момък за три думи Казват че е арестуван Мишка Ларин за три думи Казват не помогнал и застъпник, честна дума Мишка Ларин за престъпник най-опасен е таксуван. Та туй е просто несправедливост. Казвам аз: той е невинен! Той не с лошо - вино пийнал! Казвам аз: Той е невинен! Лесно глупости се пишат. Казвам Мишка не би вдигнал и ръка на таз гадина Поръчител ще му стана - ей ръка подавам, вижте Та туй е просто несправедливост Викат те, че до сватба ще излезе, за женитба. А бе вас да ви изпратят А бе вас да ви изритат! А бе вас там на Камчатка, в лагер ако ви натикат Мишка вий ще съжалите, и сълзи от вас ще бликат. Та туй е просто несправедливост! Казвам: Вий се застъпете! И повтарям: с поръчител! Ако вий това не щете, заявявам: Ще се видим Аз така ще ви оправя, аз така ще ви оправя! Мишка няма да забравя, всички в гроба ще ви пратя! Та туй е просто несправедливост!
© Емил Петров. Превод, 2009