Там един гледа, друг крещи, а просто трети ме следи, как аз горях, как губих аз, как неуместно цаках аз.
© Васил Станев. Превод, 2022