Аз някога стремях се все напред, тогава още нищо не разбирах, но вече гледам все назад да седна. Отпред - там сякаш автомат ме гледа със тежък поглед и със дъх противен Отзад - там може да не е красиво, ала с кръгозор си по - широк. Повече пространство, перспектива, сигурност и по-голям обзор. Сякаш с пушки тебе те следят. Ти си там като мишена жива. Тила от погледи не ще спася. Лесно се нанасят изотзад обида лоша, удар със кама. Отзад - там може да не е красиво, ала с кръгозор си по - широк. Повече пространство, перспектива, сигурност и по-голям обзор. Но първия ред вреден е за мен. От тези мисли просто изнемогвам. На тъмно - по добре - последен ред. Оттука има само път напред, а зад гърба ми са стените много. Отзад - там може да не е красиво, ала с кръгозор си по - широк. Повече пространство, перспектива, сигурност и по-голям обзор. Вода да изтече като реки Леглата да са с пухени завивки. Плешиви, побелели, със бради, към първи ред не се стремете вие А също и към прима - балерини Отзад - там може да не е красиво, ала с кръгозор си по - широк. Повече пространство, перспектива, сигурност и по-голям обзор. Отзад е сигурно но има дни, спатиите си трябва да извадим. Не може в сянка вечно да сме ний. В реда последен кратко да стоим, а постепенно първия да търсим. Отзад - там може да не е красиво, ала с кръгозор си по - широк. Повече пространство, перспектива, сигурност и по-голям обзор.
© Емил Петров. Превод, 2009