За гърло дръж съдба кат бастун щом е, и па-де-дьо ти дръж подред на гала! Ще вляза в Невски с колелата твои, пешком ще ходиш днеска в Ленинград - ти.
© Васил Станев. Превод, 2022