В света живее си човек с най-древно име е Бабек Добър с другари, с врага той е зъл не-малко Бабек Серуш така върви, другар и нашите души по-скъпи са от с пот добити дойче марки.
© Васил Станев. Превод, 2022