Щом ще има работа, така с нея има радост и беда. И ние благодарни вам сме, да.
© Васил Станев. Превод, 2022