Един час има до обстрела ни. Един час дъх пехотата си взима. Един час само а след туй едни ги чакат ордени, а други пък - могила. През този час не пишем нищо ний. На бога молим се артилерийски. Дисципаджии сме и не върви „За комунист ме считайте” да пишем. Преди атака водка дават пак. Ний в гражданската своята изпихме. И затова не викаме „Ура!”. А със смъртта играем мълчаливо. Дисципаджиите сме на един акъл - Трепи сганта фашистка без пощада. И щом куршум не хванеш със гърди Медал ти на гърдите си ше хванеш. Ти бий със щик, а по - добре с ръка. Тъй по е сигурно и по е тихо. И ако в боя ти останеш жив сега - гуляй голтако, рублите не стискай. за морално слаби смята ни врагът. Зад него градовете са в пожари. Горите за ковчези да секат. Дисципаджиите сега са във атака. Ей шест часа е и обстрелът почва. Е давай боже воински, не спирай! Един час само, а след туй ще има за някои - ордени, за други пък - могили.
© Емил Петров. Превод, 2009