Ни да пия мога, и отвикна. Стих дойде - със замисъл голям. Не пречете, дайте да се вникна! Дайте поне час да бъда сам.
© Васил Станев. Превод, 2022