В мъртвешка пустош е живота твой. Ти натисни и гной ще те изпръска. И заглушаваме страха мъртвешки, с вой и тези - първите, и в края що са - също. И задължителните жертвоприношения, възпети от бащите неведнъж, печат поставиха на наш’то поколение - Лишиха ни от ум, очи и съвест.  
© Емил Петров. Превод, 2013