Да бях вълк изгризал бих и пир и сватба, но тази приветствам. И ратувам днес. Така че, без алкохол да им се радват, а партия те да чуват все!
* * *
Не фарисей, без алкохола, за мен вий майка сте сега. Лета живот! Какво тук още... Какво ли мога да река!
© Васил Станев. Превод, 2022