Не! Не за туй, че ще усещам леност, не стига просто сила за това, така и не измислих поздравление по-скъпо от значка - лауреат.
© Васил Станев. Превод, 2022