Дали ще съм при тъща, при тъста, само живи ги няма, уви. А Париж? Да Париж! Стои същи. Той възпят и възхвален, нали. Той стои, както е, още той ще стои, ако само отново не почват шеги, щом шегата със теб си как много таи. И Париж до като е, той струва нали.
© Васил Станев. Превод, 2022