В плен недей се предава - заповед! Изпълняват. А с орден никой от тях не блести. Само гарвани черни се вият на ято Над телата на наш’те бойци С колесницата своя Богът воински бие, И в земята нападали бойците лежат. А отнякъде птици бели се появиха Над войнишките, наши, тела. След смъртта ни за всички свои птици ще има Тъй и белите птици за наш’те бойци А пък гарвани като над мърша се вият Над колоната вражи войници.
© Емил Петров. Превод, 2013