Бутилка пратил на рода стар, към алма-матер там вървя, стерилен като скалпел сам, - на мои, съм другари в дар, - ах, на - реаниматори.
© Васил Станев. Превод, 2022