Свърших вчера със коването. Аз два плана изковах и пътуване зад граница от завода ме огря. Саждите измих под душа, Хапнах сандвича студен И инструктора изслушах - как там може и как не. Те сега в бита са по-добре от нас, - и за да не сбъркам нещо аз, той брошура даде ми да прочета - да не бъда аз и там като простак. И като на брат разказа За чужбината коварна, за демокрацията в този Будапешт - бил полски град: „Там живота е особен” Трудно ще ги разберем. Та ти там братле попробвай - уважавай ги поне. Стане ли за водка дума - ти кажи им: Не момчета - ние само чай ще пием!” От подаръците ти се отвърни - „Много имаме си ний от тях сами.” Каза: ”Там в комфорта значи - Ти пести, но не глупей. Номера недей да правищ, От сухо пък да не умреш! В този чешки Будапешт там са такива времена - може и да ви почерпят Може пък и да не щат.” Ох, в Унгария ще ида на пазар. Там германки и румънки има знам! „Демократките, - авер ме увери, от руснаците не вземат и пари”. „Буржуазната зараза По петите ти върви. Както ти очите пазиш тъй от връзки се пази. Там шпионките са здрави - Трудно ще се отървеш! Казвай им, че ний отдавна с туй приключили сме вече Могат да не почнат те направо: Хоп в купето и я виж ти - мъж избаран! но ще носи под корсета някой врив. На съседа си ти пола провери!” Аз изпитвам го обаче: Да не се изложа а! Как? - Да бъркам под полата? Тъй - по мутрата ми, знам...” Но инструктора е печен Няма да го засечеш ти! И отново реч потече За чужбината насреща. За невежи обяснявам популярно: В Будапешт при българите заминавам. Ако спорове възникнат - бързо спри - Щом не схванат, ти не бий, а разясни! Аз не зная тяхна дума - Нито в клин нито в ръкав! Дай ми чук и аз тогава Всеки в свой ще изкова. Но не съм аз агитатор Аз потомствен съм ковач и при поляци в Улан Батор Няма да отида значи! С мойта спя, но не заспивам: Слушай мила! Може пък и без чужбината да мина? Аз не съм от таз закваска - ще избягам, Нищо аз от тяхното не схващам! Спи като детенце Дуся Със накъдрени коси И насън така ми дума: Коля, стига мрънка ти! Коля, що си толкоз плах, аз с тебе ще се разведа! Колко време с теб сме двама - И все: ” Дуся...” слушам аз... Обеща, или забрави! Я го виж!.. Мушама от Бангладеш каза, нали. Поспести там малко рупии - не шуми. К’во да е но нещо все ми донеси. И заспах, прегърнал Дуся - мойта, нежната жена и сънувах аз, как броня, щит и меч сам си кова. Там са други обичаи - Зян си - щом не разбереш - И сънувах аз унгарки със бради и с пушки все. Сънувах мушама за Дуся във цвят беж - И нахалните шпионки в Бангладеш... При румънците ще поживея аз, От Поволжието те са - както нас! Тез жени какви са значи! С песен - на изпроводяк. Ризата ми тя изглади - влюбено ме гледа чак. Е, прощавай цех ковашки, Всяко гвоздейче тук знам! Е, насрещен план, прощавай, Аз те преизпълних пак! Пихме ний - а спирта в гърлото ми спря - и до летището аз все заеквах там. Аз на стълбата съм, а зад мене като лай: „На кого ни ти оставяш Николай?!”
© Емил Петров. Превод, 2014