Виктор аз ще и простя също Слави Криво, За едно към ней молба: "Отпусни ти примка!"
© Васил Станев. Превод, 2022