Благословена от Бога страна, тъй не намерена тя - Елдорадо... Смях е подобно. Да ето и тя! - Туй е Канада, туй е Канада.
© Васил Станев. Превод, 2022