Не се вълнувам и не скърбя, аз съм спокоен вътре и отвънка. Сметнете: свикнал съм с неща по-мръсни, и ще намеря изход от това!
© Васил Станев. Превод, 2022