Деца казват, че в Одеса за такъв си дисидента: Туй мерзавец Гойман ВИЛ е, на Фонтана, седем живей, родом той от Израел е, на години девет е.
© Васил Станев. Превод, 2022