Щом съзрее много плевел, - страх у нас поражда все. А глупаци без да сеят - тъй сами се раждат те.
© Васил Станев. Превод, 2022