Спокоен съм - Той всичко ми разказа. „Не се спотайвай” - нареди. И аз ви думам: Тоз - кой ме предаде или обиди Ще го накаже Тоз комуто служа. Не зная как - със нож ли под реброто Или ще изгори домът и всичко там Или изместят, смачкат, във затвора Кога - аз пак не зная - след години... Или сега, а може би и вече... Съдбата със завой не ще подминеш И с ваш’та кривата, не ще обиколиш И безрасъдното и то не ще премине. А аз? Какво? Спокоен - според мене - вас да ви бият - с камък, град, сачми.
© Емил Петров. Превод, 2014