Днес е той с етап завършен - и главата му се вий... Затова какво е свършил - в спорт успехи му числят! На любовен фронт - нула, а на спортен - хиляди, ще му дават ордена и в печата писан е.
© Васил Станев. Превод, 2022