"Не дими, че глава трещи!" "Да изпуша, потрай!.." "Що твори се другари, така тука!.." "Аз кому да река!.."
© Васил Станев. Превод, 2022