При кого на душа само тиха тъга Папие-маше - лек туй е товар Знайте вий, може би, прави са, кой се усмихва, и кой недоверчиво тъй се усмихваше: Сватбите с тях не поправяте, - нещо обърка се, нещо замина, шева се разшиваше.
© Васил Станев. Превод, 2022