Ходът е: е-четири на е-две е-две Тук ни самолюбие засегна! Все пак този Карпов е глава! Би го, па макар едва-едва, и от претендент той - дисидент е.
© Васил Станев. Превод, 2022