Във Филипини - бархетен сезон, Поклонници - на джонки са в морето, отвърна се тъй малко шампион, За всичко, що там беше каза той - и тъй в почет тръгна за отмора.
© Васил Станев. Превод, 2022