Пише ми сестрица, само в букви сълзи лей, пише, мъж гуляе здраво - само дим се вей. Всичко туй е, до време все, и дим ще се разсей, щом волност що за мене е, туй в есен ще съзрем.
© Васил Станев. Превод, 2022