Нещо нищо не ща да пиша, нещо нищо не се нагажда се, чакам да открия таланта си, или не, - каква е разлика!
© Васил Станев. Превод, 2022