Тъжно! Ходиш на курорт - никак... Как така без Ваня Бортник е! В мен е Ваня отделен. Как и Ваня е без мен?!
© Васил Станев. Превод, 2022