Бе живял човек, тъй който твърде много виждал и бил не известно с кой, къде, всичко знаел, можел, той и мухата не обижда, и жени, щом имал е харем.
© Васил Станев. Превод, 2022