До наш’та ера спазваха се всички мерки След туй наричаха бандити "флибустиери" А после пък и звучното "пират". Забравихме да бием и с дума да обидим за всеки радост бе. Бандита ближните обикна - души нехае И ако нещо джоба им понатежал е При тях ще дойде той като интилигент Усмивка истисква и ближният олеква за момент. Но ако ближните там се противопоставят Излишно нервничат и се вълнуват даже Тогаз бандита ще постъпи като бандит: Ще гръмне тройно - и ближните във миг привежда в трупен вид А за това те нямат - звания, облаги и до взаимни оскърбления се стига даже Едва бандита вън излиза от вратата Веднага: «Стойте! Невинен още? Под ключ!» На обществото на гърба са много паразитите Но що ли всички се стесняват от бандитите И искам с възмущение да кажа: Повярвайте, - За Бога Бандита трябва, хора да се разбира.
© Емил Петров. Превод, 2014