Разтопяват се свещи по старинен паркет. Дъжд се стича по плещи - Сребърни еполети. Като в агония скита Златното ни вино... Миналото отлита Какво ще е - все едно. Във предсмъртно томление се оглеждат назад, побягват елените и налитат на залп. Насочва се дуло скрито към гърдите невинни. Миналото отлита Нека нещо да идва. Някой зъл и умел, тъй, весело, накъсмет, стрели остри захвърля в залеза възпален. Чуваш в буря мелодии и повтарят се ноти. Миналото отлита. Нека нещо да дойде!
© Емил Петров. Превод, 2015