Не намирате в заповед таз графа, в коя, спомен за мене е жив. И какво? Щом мен фотографите още жив са отлели в гранит.
© Васил Станев. Превод, 2022