Неизвестно едно е на бедна ми мама, че аз в детство в начало седя, че държа аз костилка във джоба самата - да покажа - едва ли сега.
© Васил Станев. Превод, 2022