Стих! Колко много в това слово се сля... А впрочем е било. Не поставям аз така условия - да се повтарям нямам сили.
© Васил Станев. Превод, 2022