Живеят малките хора - закон числов тъй си върви: що падне - ще бъде такова, как слепият случай реши. Все без пари, и на заем? Ти си болен? Стигнал предел? Статистика твърдо знае, че средно - все е добре!
© Васил Станев. Превод, 2022