Някъде там диша жена - нежно, примамващо - дали горе, дали долу, може зад стена... Чува се, другари, това е разпалващо: струва се, жената - е редом с мен сега. Персонал в хотела е - само от любители. Професионални, както в спорта, - тук не вървят. Толкова как, ги тук намират отровители...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© Васил Станев. Превод, 2022