Има все маса и подслон, в този свят със най-добро, пълен с брадви и топор, в този свят със най-добро, и въжета, колко, що. В този свят със най-добро... Донор, лекар - тъй защо, не стигат то.
© Васил Станев. Превод, 2022