Машини вървят, ето още в запас - към крайната цел туй е точно, - навярно, Анчаров е с песен за МАЗ, товарен с каспийска сельодка. Вървя аз по пътя, кат просяк с торба, и с ум пестя ги копейки и сили разходвам аз също с ума, във ватенка вика стопен е. Къде съм, защо? - ще живея, щом знам. И може - без да съм напрегнат., Събуждам се, ставам, щом мога да спя, да пея, щом буря не жегва.
© Васил Станев. Превод, 2022