Представям, значи, за доклад, господин генерал: Този, що храни нас сега - кучи син, дявол взе! Големи загубите все, господин генерал, Казарми наши са далеч, господин генерал. Войници - глезльовци са вси, в щурм не ще вдигнеш ти. Изглежда, значи, не върви - отстъпи-настъпи.
© Васил Станев. Превод, 2022