Преминах всичко, туй бе то и всичко махах. Де кръв, де вяра, де нечий бог? Аз - във средата. От плен окови скъсал все, поех, без рани, като химера съюз наш бе, - тъй смешен, странен. Така, избрал околен път, сам дори лукав бях. Аз знам, ще питат някой път: "А брат ти Авел?" И щом наяве, а не в сън, аз с тях съм вкупом, на гето, гени във мене са, кат червеи в труп са.
© Васил Станев. Превод, 2022