- И не харчим от хазна ни копейка просто! То от нашата страна чисто е геройство. - Ежедневно, да речем, правим ние подвиг, но да чезне - може все по копейка - по две. - Но подвиг нам дори с награда, с плата - не, съвсем малко пари за честен труд е все. - Ах, в помощ нам бил би грабеж и обир там! Щом скрито, я го виж ще падне нещо нам!
© Васил Станев. Превод, 2022