Бе розовия изгрев весел чак И срещу трудностите кораба летеше. А юнгата бе в първи поход там под флаг пиратски с кости и със череп. Наклонен към водата с опънати платна Двумачтовия бриг1 полегна скоро. От счастие на юнгата душа затрептя тъй както вантите2 конопени на грота3. И под халата скрил душата нежна съвет му даде капитана в този ден - Бъди ти джентълмен - късмета щом е с тебе, Че без късмета - няма джентълмени. И брига плуваше където си прище. И срещаше кого съдбата прати, веслата кости се трошаха във момента кога се стигаше до абордажи. Веднъж богата плячка се делеше пиратите бесняха и крещяха. И побледня в миг юнгата и нож изтегли - защото го измамиха в делбата. Момиче там стоеше без криене и плач И юнгата си спомни капитана: Ний джентълмени сме късмета щом е с нас. Късмет щом няма и джентълмени няма. И той видя - мълчеше капитана и кървавата свада не възпря. Дълбоки рани той не забелязва, обратни удари нанася сам. Но стори и се - юнгата - в беда, пък друг тя и не искаше да знае. Прехвърли борда - скри водата там златистото и смугло тяло. И във гърди - пирати удивил, той своя пистолет горещ изпразни. Последен той бе джентълмен с късмет - край на късмета и джентълмени няма.
1 Бриг - Ветроходен кораб.
2 Ванти - корабни въжета, опънати под наклон.
3 Грот - Средната, най-високата мачта на корабите.
 
© Емил Петров. Превод, 2017