Отдолу лед и горе. В тях оплетен. Да счупя горе, долу ли да дупча лед? Да ще изплувам и не губя аз надежда, а там - за дело, и за виза вест. Лед горе, ти така разбий се лесно! Аз цял съм в пот, кат от рало орач. При теб се връщам, кат кораби в песен, щом помня, даже стих свой много стар. Не минал петдесет - на четирийсе съм и нещо, лета дванайсе жив, от теб и Господ съхранен. Какво да пея имам, щом с Всевишния се срещна, вини да оправдая мога все.
© Васил Станев. Превод, 2022