Не изпадай в тъга, ни в хазарта, даже в много невинни игри, да не виждат те твоите карти така козове късно хвърли. Изключи ти страничните звуци и го виж, да не крие очи, и ръце на покривка да тури, да не може той туз да върти. Не се спускай така за парите, щом така проиграл, побледня - Кат при Пушкин във "Дамата пика" с пика дама ще бъдеш сега. Щом ти на съдба не любим си - ти хвърли очила, завърши, викни: "Карти на маса, бандити!" и с лице безучастно тръгни.
© Васил Станев. Превод, 2022