Коремът нещо свил ме е, - и лоно ли съзрях? Ти го рисувай, миличък, щом с други не вървя. И тука съдия с глупост логично, делово: Пиянство - е от Дявола, а трезвеност - е Той. След пиене тифа тресе - търпим що мъки то! във Антихриста равни сме, и братя сме в Христос...
© Васил Станев. Превод, 2022