Две контета от Кръста и полумесеца и един още от "Daily Telegraph" са написали нелепости размесени, прякор дали са ми "Руски Голиат". Двама копиехвъргачи са приятели - и един още другар - дискохвъргач - те показаха нелоши показатели... Аз в хотела ги повиках на обяд. Тука казах им: "Приятели, внимание! На система, с диск и с копие в ръце, - тъй щом мяташ култивирай тук желание тях да пратите при дявола съвсем!"
© Васил Станев. Превод, 2022