Ето мърдат, а аз туй не знам: кой, защо, по какъв действа указ - ту приятели мои проучват, ту на мене залагат капан. И там някой зелен вариклечко, под дъжда в анемично палто, нагло бърка във джоба, той спешно, - в този джоб, де е скрито там нещо, не се знае от никой какво. Туй с грижи е и пречи - да: Послушай, спри - къде, заврял си се?! Контрол другари - ще държат. Да хванеш мене - няма за какво. Само, струва се, не тръгват те, колко щеш се напрягай, старай се. Те пристъпват, надяват се, все, да си стъпил накриво, - да кажеш...
© Васил Станев. Превод, 2022