Край на играта! Може да се пие. И повод има и добра причина Тридесетте, да кажеш, не са двайсет Но не са и четирийсет. Поздрав Нина! Мъжът ти, моля, и муха не ще обиди Синът - не зная още - може и да може. Но се надявам Золотухин младши И щастие и слава ще умножи. И Бог да пази всичките ви мисли! Вагон със здраве! Имаш красотата. Бих искал да ти дръпна аз ухото. Това е. Теб Висоцки поздравява.
© Емил Петров. Превод, 2017