Аз съм сдържан - всичко той разказа. Нареди: Не крий се, - ще река: Кой мен ме обиди и предаде - ще го осъди - щом съм му слуга. Не зная, как - бе с нож ли, под ребро, ще изгори дома им и добро, ще изместят, смачкат и в затвора... Кога - не знам, - години много може или сега, а вече - може би... Покрай съдбата не си минал ти хитрости тук, на вас не ще помогнат и безразсъдно също не тече. А аз? Какво! Аз сдържан съм, и още, да бий вас камък, град или картеч.
© Васил Станев. Превод, 2022