Тъга няма ме гложди някой път и хора тъй развличат ме - все чужди. Да, хора, градове създали - пък, те все забравят за делата други, за тези нужни и нам близки все, за тези, що приятно ви се струва, за темите, най-важни що са днес, за хора, все с които се общува. Приятел, стар другар, мой събеседник! Аз моля те, ти нещо ми кажи. Със грижа за другарите съседни за тези в същност щом са, и встрани.
© Васил Станев. Превод, 2022