Рекох аз на лекаря: Плащам ти! и ти плащам грях и разпуснатост. Ти боцни ме, - му казах аз дори, - и боцни за що - е пропуснато. Седем пъти от нас пият пусто те. Карти у тях са. Свърши моя бал. Да накажат ли тук мен за разпуснатост уважават ли туй те много ли. И вържете ме - не ще споря аз. А да буйствам мога знам - полезно нам. И напраскай, диагнозата моя тук - състоянието ми болезнено! Мен боцкат два месеца по ред - Благо, зрящите. А редом в градината ходят в треска пияници.
© Васил Станев. Превод, 2022