Общоприеманите перли! Аз във възторг съм! Пей душата! Измряха всички опоненти и подсъзнанието казва. А първата ни обща плоча - Нима си уморена ти? Маринка, какво да правим още! Животът е един, един... На мене - тридесет и три висят, На Дейвис плочата я няма Аз искам в теб, във бой, в окоп ли В Христова възраст да умра. А ти - виновна си самата Да имаш собствени деца... Обичам те с любов на брат аз А може би по-силно чак.
© Емил Петров. Превод, 2018